Мариела   Мичева    е   автор   зага- дъчен,   мистериозен   и   забулен   в планинска   мъгла   -   както   се   виж- да   на   единствената   снимка,   коя- то    изследователите    са    открили дотук   след   дългогодишно   мъчи- телно    ровене    в    Гугъл,    и    то    по чиста    случайност.    Изглежда    не- лоша   идея   да   я   търсите   около   връх   Ботев   на   2376 метра   надморска   височина,   в   случай   че   искате   ав- тограф    на    първата    страница    на    екземпляра    си    от изданието   на   “FACELOOK”   на   RUDI   BOOKS   Publishing House   и   ако   сте   имали   изключителния   шанс   да   се докопате   до   такъв   в   блъсканицата.   Дали   има   удобен лифт   до   дестинацията   не   е   ясно,   но   със   сигурност   не е   необходимо   да   си   носите   хладилник   за   продуктите. Препоръчвам грейка на квадратчета. Няколко   сериозни   думи   за   изданието.   Първата,   коя- то   ми   хрумва,   е   “аплодисменти”.   Давам   си   сметка,   че като   издатели   на   книгата,   естествено,   ще   се   зарад- ваме    на    аплодисментите    и    евентуално    имаме    из- вестни    финансови    мотиви    да    ви    посъветваме    да ръкопляскате   -   но   ви   уверявам,   че   тук   няма   никакъв конфликт   на   интереси,   тъй   като   да   ръкопляскате   е във ваш интерес, иначе ще ви напердашим. В   тази   връзка,   представянето   на   книгата   ще   бъде   на 17   март   2020   г.   от   18.30ч.   в   Клуб   “Журналист”   на   ул. “Граф Игнатиев” 4, София. Поканени сте.
RUDI BOOKS PUBBLISHING HOUSE BULGARIA, SOFIA 1504 9 SAN STEFANO STR. OFFICE@RUDI-BOOKS.EU
АКО НЯКОЙ ТИ ИЗВАДИ МЕЧ, ПОКАЖИ МУ СВОЯ. АКО ПЪК СРЕЩНЕШ ЧОВЕК, КОЙТО НЕ РАЗБИРА ОТ ПОЕЗИЯ, НЕ МУ ПОКАЗВАЙ СВОЯТА.
DOWNLOAD НОВИНИ ЖАНРОВЕ КОНТАКТ RUDI BOOKS
АВТОРИ
FACЕLOOK Автор: Мариела Мичева Брой страници: 272 Година на издаване: 2020 г. Език: български Тегло: 300 г. Формат: 60/84/16 ISBN: 978-619-91525-0-8 Баркод: 9786199152508 Категория:    разкази    и    пиеси,    съвременна    българска литература. Тринадесет    разказа    и    три    пиеси,    изградени    изцяло върху българска тематика. Все   повече   и   по-често   срещаме   дефицитите,   които общуването   в   интернет   създава   между   хората.   Колко интересен   обаче   е   животът,   когато   осъзнаеш,   че   ти   човекът,   не   се   различаваш   много   от   малката   едно- дневка   и   да   изживееш   пълноценно   всеки   миг,   който имаш,   е   най-красивото   и   хубаво   нещо   на   света.   Стру- ва    си    да    усетиш    болката,    жаждата,    удоволствието, страданието   и   просветлението…   Да   създадеш   в   луд- ницата   на   съвременното   общество   своя   ,,Людница”   е най-голямото предизвикателство.   ,,Кучето”    направо    ме    разби.    Под    този    разказ    и    Се- линджър   би   могъл   да   се   подпише.   Под   онази   история   с яйцата   на   очи   –   О’Хенри   и   Стайнбек   накуп.   Казвам   го от все сърце и без да ми мигне окото…” К. Лаков