31.10.2019 Пробив!   Най-после   прочутият   SSL   проработи!   В   протокола   му   пише,   че   ще   работи   до   18.01.2020   г., когато   К.   излиза   в   платен   едногодишен   отпуск,   за   да   си   пише   дисертацията.   Когато   го   попитахме   за   темата   на дисертацията   му,   отговори,   че   не   ни   влиза   в   работата.   След   като   настояхме   да   знаем,   тъй   като   нещо   взе   да   ни съмнява,   смотолеви,   че   ставало   дума   за   труд,   върху   който   полагал   усилия   от   12-годишен,   когато   за   първи   път   с някакъв   приятел   избягали   от   училище,   понеже   въпросният   бил   докопал   от   барчето   на   баща   си   бутилка   масти- ка.   Добави,   че   дисертацията   му   е   свързана   с   изследването   на   някои   оргиастични   ритуали   в   Дионисиевите мистерии,   както   и   с   култовете   към   приживе   одрания   ацтекски   бог   Ксипе   Тотек,   с   които   щял   да   ни   запознае,   ако продължаваме да си пъхаме носа в дисертацията му.  N.B.   Бу-ху-ху!   Гррр!   Мяу!   Честит   Хелуин   на   който   го   празнува.   На   който   не   го   -   весела   му   настръхваща   зи- ма и приятно му мръзнене. 6.11.2019 Пушпауза.   Нямаме   против   температурите   през   ноември   да   са   тропически,   ако   ще   Грета   Тунберг   да   екс- плодира   от   яд.   Бъдещето   й   не   ни   интересува,   а   това,   че   не   ходи   на   училище   в   знак   на   протест,   само   ни   оза- дачава,   че   не   сме   се   сетили   за   този   номер   преди   години   -   когато,   впрочем,   номерът   и   без   друго   нямаше   да   ми- не   пред   училищните   власти.   Твари   коравосърдечни   бяха   те   в   онези   времена   и   не   им   пукаше   за   глобалното   за- топляне.   (Както   и   на   нас   в   момента,   стига   температурите   да   продължават   приятно   да   се   въртят   около   25 о през цялата   зима.)   Подозираме,   че   Тунберг   е   агент   на   топлофикация,   при   това   скъпо   платен   с   парите   на   топло- платците   и   й   е   широко   около   дебелия   врат.   Освен   това   подозираме   също,   че   Картаген   накрая   вярно   ще   бъде разрушен поради досадните натяквания на един чичо с подозрително променливи възгледи и фамилии. N.B. Намекваме за някой си Катон, който ту е Стари, ту е Млади, а пък накрая бил Сула.
RUDI BOOKS АВТОРИ
RUDI BOOKS PUBBLISHING HOUSE BULGARIA, SOFIA 1504 9 SAN STEFANO STR. OFFICE@RUDI-BOOKS.EU
АКО НЯКОЙ ТИ ИЗВАДИ МЕЧ, ПОКАЖИ МУ СВОЯ. АКО ПЪК СРЕЩНЕШ ЧОВЕК, КОЙТО НЕ РАЗБИРА ОТ ПОЕЗИЯ, НЕ МУ ПОКАЗВАЙ СВОЯТА.
НОВИНИ ЖАНРОВЕ КОНТАКТ DOWNLOAD 3